Van "school tot dorpshuis" en dorpshuis "digitaal"

De school dicht, de laatste leerlingen namen afscheid en wat dan, hoe verder?
Wat met de toneelvereniging D.E.S. en hoe verder met Volkszang?
Beide verenigingen maakten jaren gebruik van het de mogelijkheden van de Meester J. Kranenborgschool. In gesprek met ouders, de verenigingen en college van B&W werd de vraag gesteld"Wat gebeurt er met de school?"
Er werd in overleg een commissie ingesteld met de opdracht de mogelijkheid te onderzoeken naar het idee er een dorpshuis met beperkte mogelijkheden van te maken. En nu de laatste stap is er ook een dorpshuis digitaal aan te knopen zodat nieuws, communicatie en overleg ook via het internet gedeeld kunnen worden.

Read More

Gebruikers en Verenigingen

Ons dorpshuis, doe mee!! Hier komt de ruimte voor de activiteiten en verenigingen. Hoe maak je contact? Denk aan koersbal, biljarten, schilderen, toneel, zang, musiceren, barbecueën, en meer...

Read More

Computercursus Klik en Tik

Computercursus Klik & Tik in Kostvlies.

Woensdag 4 april start de computercursus Klik en Tik in Kostvlies. Deze cursus is geschikt voor de beginnende computergebruiker.

Wat is Klik & Tik?

Deze cursus leert mensen beter gebruik te maken van de mogelijkheden van de computer. Te denken valt aan het bezoeken van websites, e-mailen, bestanden downloaden en veilig internetbankieren. Met het oefenprogramma Klik & Tik kan er ook thuis geoefend worden. Klik & Tik bestaat uit drie delen:
• De basis (over typen, klikken en websites bekijken)
• Het internet op (over e-mailen, downloaden en browsers)
• Samen op het web (over sociale netwerken, links en weblogs)
Dankzij sponsoring van de Rabobank kan de Bibliotheek samen met het Taalhuis deze cursus gratis aanbieden aan de inwoners van Kostvlies en omgeving. De cursus wordt gegeven in de Jouwbuzz. Deze bus is een digitaal leslokaal. Er zijn 6 cursusplaatsen.
Wanneer er voldoende cursisten zijn, worden de cursusdata bekendgemaakt.
Heeft u belangstelling voor deze cursus? U kunt zich voor de cursus aanmelden bij de voorzitter van de Kranenborgschool, dhr. André Hertgers, telefoonnummer: 0610038418

Read More

Jaarvergadering 2019

Uitnodiging jaarvergadering   Het bestuur van de Stichting Meester J. Kranenborgschool Kostvlies e.o. nodigt de donateurs uit voor de jaarvergadering op woensdag 24 april 2019 in de school Aanvang: 20 uur Agenda: Opening en mededeling  Notulen buitengewone donateursvergadering Ingekomen stukken Jaarverslag 2018 Het jaarverslag is bijgevoegd Financieel overzicht 2018 en begroting 2019 Het financieel overzicht

Read More

Nieuwjaarsborrel

Uitnodiging Nieuwjaarsborrel     Het jaar 2018 loopt alweer op zijn einde en om het jaar 2019 goed te beginnen organiseren wij een nieuwjaarsborrel. Datum:          zondag 13 januari 2019 Tijd:                16:30 – 19:00 uur Locatie:         Meester J. Kranenborgschool   Wij rekenen op jullie komst! Wij wensen jullie prettige kerstdagen

Read More