Jaarvergadering 2019

Uitnodiging jaarvergadering

 

Het bestuur van de Stichting Meester J. Kranenborgschool Kostvlies e.o. nodigt de donateurs uit voor de jaarvergadering op woensdag 24 april 2019 in de school

Aanvang: 20 uur

Agenda:

 1. Opening en mededeling 
 1. Notulen buitengewone donateursvergadering
 1. Ingekomen stukken
 1. Jaarverslag 2018

Het jaarverslag is bijgevoegd

 1. Financieel overzicht 2018 en begroting 2019

Het financieel overzicht 2018 en de begroting 2019 liggen ter inzage in de school gedurende de vergadering.

 1. Verslag kascommissie
 1. Benoeming kascommissie

De commissie bestaat uit Chiel van Leusden en Mini Dijk   

 1. Bestuursverkiezing

Aftredend en herkiesbaar: Siend Dokter en Folly Klaassens

Aftredend Tekko Henstra

 

 1. Activiteiten in 2019
 • Rondvraag 
 • Sluiting

 

Namens het bestuur

Silke Kolthof

Secretaris        St. Meester J. Kranenborgschool

Leave A Reply

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *